Sunday, January 28, 2018

dùng drone để rải thuốc trừ sâu và làm nhiều việc trong nông nghiệp ở nhật .
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/vod/rising/2042046/

No comments:

Post a Comment