Sunday, December 31, 2017

Trong phúc có họaĐiều gì sẽ 
xảy ra khi đức độ không tương 
xứng với của cải : VD một kẻ 
nhận một tấn bạc . Nhưng đức 
độ của hắn ko xứng đáng nhận 
nhiều như vậy : hắn chỉ xứng 
với 100 cân . Điều gì sẽ xảy ra 
nếu hắn nhận 1 tấn ? Hắn sẽ 
bị đè bẹp . 
Con người chỉ nhận những gì 
xứng với đức độ của hắn , nếu
 đức kém mà bổng lộc nhiều 
thì đó là tai họa , hắn sẽ chết 
hay tiêu tan sự nghiệp .

No comments:

Post a Comment