Sunday, December 31, 2017

Số mạng của TRỊNH XUÂN THANH theo Numerology . 
Trịnh = 4 2 1 5 5 = 17 , rút gọn thành 8 . 
Xuân = 5 6 1 5 = 17 , rút gọn thành 8 .
Thanh = 4 5 1 5 5 = 20 , rút gọn thành 2 .
Tổng cộng : 8 + 8 + 2 = 18 , cùng số với Vũ văn Anh Vũ hay Vũ "Nhôm" . 
Nghĩa là y cũng có số mạng giống Vũ Nhôm , đã giải thích trong bài trước .

No comments:

Post a Comment