Monday, December 4, 2017

ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG .
1/ Hảy sống trọn vẹn với mỗi việc làm/công việc , như đó là 
việc làm/công việc cuối cùng của bạn . (Live every act fully , 
as if it were your last) .
2/ Tôi làm việc như là tôi sẽ sống 100 năm và tôi sống như 
là tôi sẽ chết vào ngày mai .-- Rudy Perez , nhạc sĩ nỗi 
tiếng người Mỹ gốc Cuba .
NHẬN XÉT : Từ vài chục năm nay , tôi luôn luôn nghĩ rằng 
mình sẽ ko sống đến ngày mai . Do vậy tôi không ngừng 
học hỏi và giúp người khác càng nhanh càng tốt  nếu tôi 
có điều kiện (vì nghĩ rằng mình sẽ ko còn có cơ hội sống 
tới ngày mai để giúp họ) .

No comments:

Post a Comment