Sunday, August 20, 2017

Stalin , Lenin và Mao đã được an táng như thế nào ?
1/ Stalin : sau khi chết ngày 5/3/1953 ở tuổi 74 , xác đã được ƯỚP (embalm) và quàn từ ngày 9/3/1953 tại Lăng Lenin (Lenin's Mausoleum) ; ngày 31/10/1961 , nghĩa là gần TÁM NĂM SAU , xác đã đưa về CHÔN ở Nghĩa trang Tường Điện Kremlin (nằm cạnh điện Kremlin) , theo chính sách phi-Stalin-hóa (de-Stalinization) của LX thời đó .

Lăng Lenin , trước Điện KremlinLăng Lenin
2/ Lenin : sau khi chết ngày 21/1/1924 ở tuổi 53 , xác được ướp và bảo quản cho tới giờ tại Lăng Lenin . Các lãnh tụ khác của LX đều chôn cất ở Nghĩa trang kể trên .
3/ Mao : sau khi chết vào ngày 9/9/1976 ở tuổi 82 , Mao được ướp xác và phủ cờ của ĐCSTQ và quàn tại Đại Sảnh đường Nhân dân trong một tuần . Ngày 17/9 , xác được đưa tới bv 305 để lấy ra nội tạng và bảo quản trong formaldehyde . Ngày 18/9 , xác được CHÔN VĨNH VIỄN tại một lăng mộ ở Bắc kinh .
Được biết : cha con Kim Nhật Thành và Kim Chánh Nhật đều được ướp xác và bảo quản tới giờ và để trong một lăng mộ khổng lồ ở Bình Nhưởng .
Tóm lại : chỉ có BỐN lãnh tụ CS quốc tế được bảo quản xác tới giờ là Lenin , HCM , Kim Nhật Thành và Kim Chánh Nhật .

 Hình 1-3 : Nghĩa trang Tường nằm hai bên Lăng Lenin , nơi chôn các lãnh tụ còn lại (như Stalin , v.v...) và các người có công với đất nước LX . 
No comments:

Post a Comment