Thursday, July 27, 2017

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU LÀM NỔ TUNG HUYỀN THOẠI CỦA CS (tựa do báo LIFE ngày 23 Sep 1966) . Ám chỉ dân chúng miền Nam tham gia bầu cử đông đão dù có sự ĐE DỌA của CS .
- Tây phương lá phiếu làm đầu ,
Ta đây họng súng làm câu trau mình .-- Thơ của Nguyễn phú Trọng .
Một vài ảnh về cuộc bầu cử Quốc hội Lập Hiến ngày 11.9.1966 dưới chế độ VNCH .
Hình 1 và 2 : kết quả bầu cử . Hình 3-4 : nhân viên Sở Thông Tin tại Cần Thơ * và quận Ô Môn hướng dẫn cách bỏ phiếu . Hình 5 : HS trở về nhà sau khi tham gia công tác tại phòng phiếu .
NHẬN XÉT : sự kiện trọng đại này có thể diển ra trong vài năm tới hay ko bao giờ vì "dân trí VN còn thấp" hởi bạn Khanh Vu Duc !?!
Trên HAI NGÀN ký giả/phóng viên nước ngoài , phần lớn là Mỹ , hoạt động tại VN trong thời chiến tranh . Họ đc quyền đi đến mọi nơi họ muốn . Giống như giám sát quốc tế để theo dỏi và làm tin về vụ bầu cử này . Gian lận để bẻ mặt trước quốc tế à !
* Tỉnh lỵ của tỉnh Phong Dinh , Ô Môn là 1 quận của tỉnh này 
.


No comments:

Post a Comment