Saturday, March 4, 2017

THÀ LÀM TỚ THẰNG KHÔN HƠN LÀM THÀY THẰNG DẠI ! 
Nhân tin về tục giết trâu tại 1 làng tại VN , trước đây từng được quảng bá rộng rải dù bị trong nước và thế giới phản đối ; ta hảy xem ảnh về tục "chọi bò" tại Nhật . Do bị "đế quốc" Mỹ cai trị từ năm 1945 nên người Nhật ko thể có được những phong tục quái gở như VN (như giết heo hay trâu để tế thần) .
 "Các con bò đực (bull) này được huấn luyện để húc nhau , nhưng ít có đổ máu hay chết . Các huấn luyện viên , đứng trong võ đài , thúc dục bò bằng lời nói và dây . Trung thu là mùa đấu bò" . Nguồn : NAT GEO May 1950 .


No comments:

Post a Comment