Friday, January 13, 2017

Trông người lại nghĩ tới ta .
"CHỤP tại một căn cứ tiền phương ở đông A Phú Hản , ghi lại sự im lặng và trang nghiêm (solemnity) nhân cái chết của 1 anh hùng . Vừa mới ngã gục , được phủ cờ Mỹ , người chiến sỉ được đưa đi qua các đồng đội * (comrade) của mình . Đây là giây phút sự bí mật được giử kín , chỉ có các nam và nữ chiến hửu của anh biết . Sau đó mới tới vợ của anh biết tin này . Cha và các con cũng chưa được báo . Chỉ sau đó gđ sẽ biết rằng 200 con người này đã khóc tại đây với anh và muốn cho anh thấy họ là những người hết lòng nhất với anh cho cuộc chiến cuối cùng này" .
Dịch từ Reader's Digest May 2014 . 
* Người CS dịch là đồng chí . 
(Đăng lên nhân tin một bộ đội HQ Việt Nam tại Hải Phòng "bị đánh chết bởi các đồng chí của mình" ; và gia đình đã kêu oan khắp nơi .


No comments:

Post a Comment