Monday, December 21, 2015

Dân Anh đã tự phát * tiển đưa lần cuối lãnh tụ của họ . "Suốt đêm dài trước tang lễ của Winston Churchill , dân Anh chen chúc (huddle) như ng tị nạn , để có 1 chỗ "đắc địa"  trên vĩa hè gần thánh đường St. Paul . Nhiều ng , bao phủ bởi mền để chống lại cơn gió lạnh cắt da , họ có cảm giác của kẻ vô gia cư trước mất mát của con người đã mang mái ấm cho cuộc đời của họ . Nhiều ng trong họ là giới trẻ , sinh viên của ĐH Oxford hay Cambridge , và trẻ con với cha mẹ" . Nguồn : NAT GEO Aug 1965 .
* Vì không cần có đôn đốc , kêu gọi của tổ dân phố và CA khu vực như VN . Chừng nào ở VN có một lễ tang như thế ? Cũng có thể xảy ra , nếu có một "ĐỒNG CHÍ X hay Y hay Z " dám làm !
Chúng ta chỉ biết hy vọng hay ước mơ thôi mà thôi .

No comments:

Post a Comment