Monday, December 21, 2015

Liên hiệp Âu châu (EU) đang huấn luyện 200 cảnh sát Miến về TỰ CHẾ và TÔN TRỌNG dân (theo lời mời của TT Thein Sein) . http://www.myanmarburma.com/…/protests-police-learning-rest… . Họ còn học tập tấm gương của Thụy Sĩ và Mông Cổ trên những lãnh vực khác . Họ đang đi ĐÔI HIA BÃY DẶM !
Officers learn a flailing club hurts everyone...
myanmarburma.com

No comments:

Post a Comment