Friday, June 26, 2015

SAU 16 THÁNG SỐNG CHUI RÚC TRONG RỪNG VÀ THỈNH THOẢNG ĐỘT KÍCH LÍNH MỸ TẠI ĐẢO SAIPAN , ĐẠI ÚY NHẬT SAKAE OBA ĐÃ ĐẦU HÀNG TRONG DANH DỰ VỚI LỰC LƯỢNG MỸ NGÀY 1/12/1945 . MỘT LÍNH MỸ , TỪNG BỊ ÔNG PHỤC KÍCH SUÝT CHẾT SAU ĐÓ TRỞ THÀNH BẠN THÂN SUỐT ĐỜI CỦA ÔNG .

No comments:

Post a Comment