Friday, June 26, 2015

ĐỂ BẢO VỆ SỰ RIÊNG TƯ TRÊN FACEBOOK .
Có một số bạn nói với tôi là họ ngại dùng FB vì nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể vào FB của họ để xem hình ảnh , bài vở của họ . Các bạn đó quá lo xa vì FB có tới BA chế độ : công cộng (public)  , bạn (friends) và chỉ có mình bạn (only me) vào đc .
Dù bạn để FB ở chế độ Friends nhưng CHỈ có những ng muốn kết bạn (sau khi họ nhấp Send Him or Her A Request) và bạn đã chọn Confirm . Nếu họ muốn làm bạn mà bạn ko nhấp Confirm thì họ cũng ko thể Comment hay Like trên FB của bạn .
Sau đây là một cách đơn giản nhứt để chỉnh chế độ này

BẠN NHẤP VÀO Ổ KHÓA SẼ CÓ HÌNH NÀY
NHẤP VÀO DẤU V Ở "WHO CAN SEE MY STUFF" ?
NẾU BẠN QUÁ SỢ !!! , KHÔNG MUỐN AI XEM FB CỦA MÌNH THÌ CHỌN "ONLY ME" . NHƯ ĐÃ NÓI , DÙ BẠN ĐỂ Ở CHẾ ĐỘ FRIENDS , CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐC BẠN CONFIRM MỚI VÀO FB CỦA BẠN . MỘT ANH BẠN CỦA TÔI , SAU KHI CHIA TAY VỚI BẠN GÁI , ĐÃ KO THỂ THỂ NÀO VÀO FB CỦA CÔ NÀY VÌ CÔ ĐÃ XÓA TÊN ANH TRONG DANH SÁCH .

No comments:

Post a Comment