Wednesday, February 25, 2015

Trên đây là 1 phần của resumé của 1 bạn trẻ thất nghiệp dài dài . Anh qua Mỹ lúc 10 t ; sau khi học 2 năm đại học về computer , anh đi làm được vài năm . Sau khi quả bóng dotcom bị xì hơi , anh làm đũ mọi nghề , kể cả bưng phở ! Kết luận : Hay ko bằng hên hay Mình tính ko bằng Trời tính !

No comments:

Post a Comment