Sunday, March 1, 2015

Technical skills : Business management - Document control - Quality Control - Data entry - Computer expert - Networking security - Graphic media design - Web design - A+ Network - HTML - Network admin - MCSE - MCSA - Microsoft Office - Java Scripts - Adobe Photoshop - Circuit boards - Fiber optic technologies - Operate high tech systems - Software & hardware troubleshooting - Electronic assembler - Testing & Debugging - Upgrade and repair computers and laptops - I.T. consultant , always upgrade all I.T. fields and media . Vừa rồi là 1 phần resumé của 1 bạn trẻ thất nghiệp dài dài . Anh qua Mỹ lúc 10 t ; sau khi học 2 năm về computer , anh đi làm được vài năm . Sau khi quả bóng dotcom bị xì hơi , anh làm đũ mọi nghề , kể cả bưng phở ! Kết luận : Hay ko bằng hên hay Mình tính ko bằng Trời tính !

No comments:

Post a Comment