Wednesday, July 16, 2014


THỦ TỤC HÀNH CHÁNH ĐƠN GIẢN VÀ THI CỬ NGHIÊM MINH Ở MIỀN NAM TRƯỚC 1975 .

- Thị thực có nghĩa là xem có thực sự không : nếu mọi chi tiêu lớn nhỏ , v.v... trong chính quyền đều được được xem xét kỷ lưởng - giống như bản sao phải có thị thực - thì tệ tham nhũng ở VN sẽ giảm rất nhiều . Nhưng khổ nổi , họ chỉ giỏi trong việc làm khổ dân đen - khi có việc phải làm giấy tờ - chứ bọn tham nhũng coi luật pháp như giấy gói xôi . Nếu ko , làm sao có tình trạng bằng giả , ko đi học vẫn có bằng , chạy quyền , chạy chức , cấp giấy thương binh giả , v.v... - mà báo đăng đều đều .

A . Trước 1975 , dưới chế độ cũ KHÔNG có tệ nạn thị thực bản sao (đang "hành" dân dù chính quyền hô hào "cải cách hành chánh" từ nhiều năm nay) , mà chỉ có THỊ THỰC CHỮ KÝ của những người lập bản trích lục khai sanh (có giá trị như bản chánh) hay chứng chỉ học lực . Trong 2 trường hợp này , thư ký xã hay TK Tòa án và nhà trường sẽ tập hợp các trích lục khai sanh và chứng chỉ học lực và mang đến chính quyền địa phương , thường là cấp quận để nhờ chứng thực chữ ký . Xin xem mẫu đính kèm là chứng chỉ học lực của tôi , được cấp bởi trung học tư thục Tân Văn ở quận 3 Sài gòn năm 1967 . Con niêm dán bên góc dưới trái của chứng chỉ là LỆ PHÍ để thị thực chữ ký . Tiền này không chạy vào túi ai mà đi thẳng đến Sở thuế Vụ . Rất khoa học .
Nếu cần bản sao của CC này thì tôi đi photocopy và nộp bản sao này trong các thủ tục hành chánh , sau khi người công chức đã đối chiếu với bản chánh của CC .
B . Xin nói thêm , do thường xuyên nghỉ học vì bịnh , nên tôi học đệ Nhị trong BA NĂM mới thi đậu bằng Tú Tài I . Đang học năm đệ I (lớp 12) thì xảy ra trận Mậu thân 1968 nên nhập ngủ . Nói ra đây để bạn biết :
1/ Dưới chế độ cũ không có vụ BẰNG GIẢ tràn lan như bây giờ . Nếu có , thì tôi không phải thi bằng Tú Tài I ba năm mới đậu (dù gia đình rất giàu) .
2/ Những bài thi được lưu trử nhiều năm ở Nha Khảo thí BGD nằm ở đường Nguyễn Bĩnh Khiêm . Nếu có thí sinh A khiếu nại mình bị chấm điểm sai hay tố giác thí sinh B học kém hơn mình - mà thi đậu , thì NKT sẽ chấm lại bài thi của thí sinh A và B . Nếu vụ này có thật thì hội đồng chấm thi ở khu vực đó sẽ bị điều tra tới nới tới chốn . . . Để các bạn thấy sự nghiêm minh trong thi cử của nền GD chế độ cũ .
Mọi gian lận trong thi cử đều bị nghiêm trị : không có vụ chạy chọt để nhẹ tội - mà bây giờ gọi là CHẠY ÁN - vì Tòa án độc lập với chính quyến , cứ theo luật mà xử . Do vậy người dân rất sợ làm đều gì phạm pháp .
Ở bên Mỹ cũng vậy , tuy rất dân chủ tự do nhưng LUẬT RẤT NGHIÊM : ai cũng sợ làm bất cứ gì phạm pháp vì ko dễ dàng đút lót để chạy tội hay chạy án . Tóm lại là không có "THÔNG CẢM" hay giảm tội vì có công với cách mạng , v.v...như VN .Photo: Trần Bá An , Canh Le , Phạm Đăng Quỳnh , Hoài Việt

THỦ TỤC HÀNH CHÁNH ĐƠN GIẢN VÀ THI CỬ NGHIÊM MINH Ở MIỀN NAM TRƯỚC 1975 .

- Thị thực có nghĩa là xem có thực sự không : nếu mọi chi tiêu lớn nhỏ , v.v... trong chính quyền đều  được được xem xét kỷ lưởng - giống như bản sao phải có thị thực - thì tệ tham nhũng ở VN sẽ giảm rất nhiều . Nhưng khổ nổi , họ chỉ giỏi trong việc làm khổ dân đen - khi có việc phải làm giấy tờ - chứ bọn tham nhũng coi luật pháp như giấy gói xôi . Nếu ko , làm sao có tình trạng bằng giả , ko đi học vẫn có bằng , chạy quyền , chạy chức , cấp giấy thương binh giả , v.v... - mà báo đăng đều đều . 

A . Trước 1975 , dưới chế độ cũ KHÔNG có tệ nạn thị thực bản sao   (đang "hành" dân dù chính quyền hô hào "cải cách hành chánh" từ nhiều năm nay) , mà chỉ có THỊ THỰC CHỮ KÝ của những người lập bản trích lục khai sanh (có giá trị như bản chánh) hay chứng chỉ học lực . Trong 2 trường hợp này , thư ký xã hay TK Tòa án và nhà trường sẽ tập hợp các trích lục khai sanh và chứng chỉ học lực và mang đến chính quyền địa phương , thường là cấp quận để nhờ chứng thực chữ ký . Xin xem mẫu đính kèm là chứng chỉ học lực của tôi , được cấp bởi trung học tư thục Tân Văn ở quận 3 Sài gòn năm 1967 . Con niêm dán bên góc dưới trái của chứng chỉ là LỆ PHÍ để thị thực chữ ký . Tiền này không chạy vào túi ai mà đi thẳng đến Sở thuế Vụ . Rất khoa học . 
Nếu cần bản sao của CC này thì tôi đi photocopy và nộp bản sao này trong  thủ tục hành chánh  , sau khi người công chức đã đối chiếu với bản chánh của CC . 
B . Xin nói thêm , do thường xuyên nghỉ học vì bịnh , nên tôi học đệ Nhị trong BA NĂM mới thi đậu bằng Tú Tài I . Đang học năm đệ I (lớp 12)  thì xảy ra trận Mậu thân 1968 nên nhập ngủ . Nói ra đây để bạn biết : 
1/ Dưới chế độ cũ không có vụ BẰNG GIẢ tràn lan như bây giờ . Nếu có , thì tôi không phải thi bằng Tú Tài I ba năm mới đậu (dù gia đình rất giàu) . 
2/ Những bài thi được lưu trử nhiều năm ở Nha Khảo thí BGD nằm ở đường Nguyễn Bĩnh Khiêm . Nếu có thí sinh nào khiếu nại mình bị chấm điểm sai hay  tố giác thí sinh khác học kém hơn mình - mà thi đậu , thì NKT sẽ đem bài thi của các thí sinh đó xem lại . Nếu vụ này có thật thì hội đồng chấm thi ở khu vực đó sẽ bị điều tra tới nới tới chốn . . . Để các bạn thấy sự nghiêm minh trong thi cử của nền GD chế độ cũ . 
Mọi gian lận trong thi cử đều bị nghiêm trị : không có vụ chạy chọt để nhẹ tội - mà bây giờ gọi là CHẠY ÁN  - vì Tòa án độc lập với chính quyến , cứ theo luật mà xử . Do vậy người dân rất sợ làm đều gì phạm pháp . 
Ở bên Mỹ cũng vậy , tuy rất dân chủ tự do nhưng LUẬT RẤT NGHIÊM : ai cũng sợ làm bất cứ gì phạm pháp vì ko dễ dàng đút lót để chạy tội hay chạy án . Tóm lại là không có "THÔNG CẢM" hay giảm tội vì có công với cách mạng , v.v...như VN .

No comments:

Post a Comment