Wednesday, July 16, 2014

Cách để tránh khỏi bị report khóa account facebook

Nguồn : FB Thy-Phuong Nguyen

Alô bà con!!!
Một trong những cách để tránh khỏi bị report khóa account facebook
Vào menu Thiết lập >> Bảo Mật >> Số liên lạc đáng tin cậy >> Chọn số liên lạc đáng tin cậy >> Chọn 3 tới 5 người bạn thân trong danh sách bạn bè >> Điền lại mật khẩu >> Xác nhận.
Khi bị report, facebook sẽ hỏi các tài khoản facebook đã chọn này để được xác nhận... nên phải chọn tài khoản của bạn thân tin tưởng, để sau khi được xác nhận, facebook sẽ không khóa account của mình.

No comments:

Post a Comment