Tuesday, July 15, 2014

Hoạt động quân-dân y Mỹ-Việt trong thời gian chiến tranh (phần 2) .
2 SQ quân y của Lục quân Mỹ ngồi nghỉ tại căn cứ Cam Ranh chờ phương tiện chở về Bịnh viện 8 Dã chiến tại Nha Trang .

Hình 1 : 1 y tá băng bó vết thương của 1 phụ nữ bị thương do CS pháo kích vào Saigon . Hình 2 : thiếu úy Mary Huepers chữa cho 1 nhóm dân làng tại đảo Kỳ Hòa ngoài khơi Chu Lai . Chương trình Quân y Dân sự vụ (Medical Civic Action Program MEDCAP là 1 phần quan trọng trong cố gắng bình định của TQLC Mỹ .

No comments:

Post a Comment