Tuesday, January 7, 2014

Mỹ chích thuốc tê để mang ng VN ra khỏi nước, hàng ngàn con nít bị Mỹ bắt cóc mang ra ngoại quốc . . .

 NGUỒN : http://www.tinparis.net/tinvietnam/0207_mynguy_vankhoVN.html

Ở bài "Tuyên Truyền Nhồi Sọ" ở : http://www.danchimviet.info/archives/80354/tuyen-truyen-nhoi-so/2013/10
Còm của "Quang Phan says: 12/10/2013 at 21:15" đã viết :
1/ " . . . Ngày 22/7/1966, CP ban hành NĐ số 136 – CP để thành lập UB Điều tra tội ác CT của đế quốc Mỹ ở VN . . . . là khối tài liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật về tội ác của đế quốc Mỹ và chế độ Ngụy quyền . . . đến phút chót  của cuộc chiến, Mỹ – Ngụy vẫn cố tình phạm thêm một tội ác mới – CƯỠNG ÉP DI CƯ (CEDC) .
2/ Tài liệu về tội ác CEDC của Mỹ – Ngụy năm 1975 (Hồ sơ mang số 126 – UB Điều tra tội ác CT của đế quốc Mỹ ở VN) gồm 58 tờ, trong đó có 2 tờ đánh máy, còn lại là viết tay, cuối các tờ có ghi thời gian, chữ ký và họ tên người viết. . . . có thể tóm tắt thành 3 phần  sau đây:
1. Về tội ác CEDC của Mỹ ở Miền Nam VN kể từ giữa tháng 3 - tháng 7 năm 1975.
2. Một số sự kiện về việc di tản những người ở các tỉnh tại Miền Nam VN.
3. Tuyên bố của UB Điều tra tội ác CT của đế quốc Mỹ ở VN về tội ác CEDC và bắt cóc trẻ con của CP Ford .
. . .trong năm 1975, khi ta bắt đầu cuộc tổng tấn công thì cũng là lúc Mỹ – Ngụy ra sức tuyên truyền, gây CT tâm lý để vu cáo rằng , CS sẽ “trả thù” và “tắm máu”, đồng thời chúng dùng vũ lực để cưỡng ép hàng chục vạn người phải theo chúng di chuyển về những khu do chúng còn tạm thời kiểm soát. . . . chúng đã “bắt cóc’’ hàng loạt trẻ em,“xuất cảng” hơn 13 vạn người sang Mỹ và một số nước dưới danh nghĩa “di tản nhân đạo”, . . . .
Nhằm  làm trống rỗng các vùng mới GP, phá vỡ cơ cấu XH Việt Nam về lâu dài, tập hợp bọn phản CM để sau này sẽ chống lại ta, . . .  Mỹ – Ngụy đã cưỡng ép di cư. . . .hàng nghìn người chết vì đắm tàu. . . Chỉ tối 23/3 khoảng 3000 người chạy khỏi Huế trên một chiếc tàu ngụy đã  chết vì tàu đắm. Vào giữa tháng 3, bị sử dụng làm bia đỡ đạn cho Mỹ – Ngụy, hàng trăm dân chết trên đưòng số 7, cách Tuy hoà 25 km. Nhiều người già, phụ nữ, trẻ em đã bị chết đói/ khát ở dọc đường hoặc ở ngay trên tàu của Mỹ – Ngụy. . . . Mỹ – Ngụy đày ải hàng vạn người tại nhà tù Phú Quốc. . .  tháng 4, Mỹ đã “bắt cóc” khoảng 1700 trẻ em trong 1 chuyến bay di tản .
Do những nỗi khổ cực về tinh thần và vật chất, vì phải xa lìa gđ , nhiều người  đã đấu tranh quyết liệt với Mỹ để đòi về nước,. . . . trước sự đấu tranh không ngừng của những người Việt này , ngày 16/10/1975, Mỹ phải cho một tàu biển chở 1546 người từ Guam trở về. (Ông bác họ , Đ.Tá , do nhớ gđ , xin về VN và được đưa ngay vào khám CH ; sau bị ung thư nặng phải vào Chợ Rẩy , có CA canh giử đến lúc chết dù chĩ là bộ xương bất động .-Tài) 
. . . hành động CEDC đầy tội ác này của Mỹ rõ ràng đã vi phạm  công pháp QT gồm tuyên ngôn nhân quyền năm 1948, HĐ Geneve năm 1954 về việc bảo vệ dân thường trong CT, Hiệp ước QT năm 1966 về quyền dân sự và CT của con người . . .
. . . Nhiều người không muốn đi đã bị Mỹ TIÊM THUỐC MÊ để đưa đi. Phần lớn người di cư đã phải trải qua một cuộc sống thiếu thốn, khổ nhục, bị đày ải và vô cùng hỗn loạn tại các trại lều vải của Mỹ . . . "
===
NHẬN XÉT : Tôi rất tiếc là năm 1975 , đã ko bị "đế quốc"Mỹ chích thuốc mê để cưởng ép tôi di tản , khiến tôi ở lại và bị gần 06 năm trong ĐH "cải tạo" !?!

No comments:

Post a Comment