Friday, January 31, 2014

MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972 . BÁO LIFE APRIL 28 1972 .

KHO ĐẠN Ở LAI KHÊ , TỈNH BÌNH DƯƠNG NỔ VÌ PHÁO KÍCH


THÂN NHÂN CỦA MỘT TỬ SĨ VNCH - CHẾT TẠI QUẢNG TRỊ

MỘT PHỤ NỮ DI TẢN GẦN LAI KHÊ

B-52 ĐANG NÉM BOM 

No comments:

Post a Comment