Friday, January 31, 2014


TÙ BINH MỸ Ở MIỀN BẮC VN . BÁO LIFE 20 OCT 1967

TRÊN ĐƯỜNG TỚI TRẠI GIAM

TỪ ĐỒ BAY TỚI ĐỒ TÙ

HÌNH ẢNH ĐƯỢC PHÉP CHỤP VỀ ĐỜI SỐNG TRONG TRẠI GIAM

BỬA ĂN VÀ CẦU NGUYỆN ĐƯỢC DÀN DỰNG (SHOW CASE)

"KHÔNG PHẢI LAO ĐỘNG , MÀ LÀ THỂ DỤC TRỊ LIỆU "

SỰ CÔ ĐƠN

No comments:

Post a Comment