Monday, July 1, 2013

THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH

'THIÊN TÀI' KINH TẾ NGUYỄN VĂN BÌNH  ĐÃ 'PHÁN" NHƯ SAU :
". . . khi một NH 'gặp nạn' thì tất cả các NH khác phải cùng hỗ trợ và NHNN "cũng phải có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.
. . . Do DÂN TRÍ, tập quán ở Việt Nam CHƯA CAO như ở một số nước... Nên . . .chúng tôi tái cấu trúc từ bên trong để NH lành mạnh lên.
Nhưng . . . , khi nền KT phát triển, mặt bằng PL  hoàn thiện hơn, dân trí cao hơn, . . . thì cũng phải sẵn sàng cho phá sản những NH yếu ."
Đây là lần 3 tôi pót bảng sắp hạng này . Nếu nó ko như ý tôi , thì tôi đành bó tay chấm com .
So sánh ông Bình , (được xếp thứ 9 trong 10 thống đốc NHNN DỞ NHỨT thế giới) với 3 TĐ Á châu đứng trong 10 TĐ GIỎI NHỨT THẾ GIỚI (TOP TEN) .
                                               VN   Malaysia  PLT      Taiwan
Xếp hạng n. 2012    :            C    ,      A      ,      A      ,       A
Xếp hạng n. 2011    :           n/a   ,     A     ,      A       ,      A
Lạm phát  (%)          :              5    ,    1.7    ,    3.2     ,    1.29
Thất nghiệp (%)       :           2.29    ,    3    ,    6.9     ,     4.3
Lãi xuất dựa trên                    9     ,      3    ,   3.75    ,   1.875
chuẩn đối sánh  (%)  (benchmark interest rate) :
Chú thích : n/a : số liệu ko có .
Các TĐNH cũa Malaysia (là phụ nử) , PLT (Philippines) và Taiwan giử thứ hạng lần lượt là 4, 5 , và 6 trong Top Ten .
Nguồn : Global Finance , Bloomberg và NHNN Việt nam .
DÂN VIỆT CÒN KHỐN KHỔ DÀI DÀI VỚI 'THIÊN TÀI' KINH THẾ , NÓI LỘN , KINH TẾ NÀY (1) .
(1) Từ 1981-1986, ông Bình học Đại học Toán Kinh tế- Ứng dụng tại Trường Đại học Tổng hợp tại Liên Xô (cũ), tốt nghiệp tại đây với bằng tiến sĩ.

No comments:

Post a Comment