Wednesday, May 1, 2024


MỦ ĐỎ TRẦN ANH TUẤN -- KHÁNH DƯƠNG NỖI BUỒN CÒN THEO.

Đã đăng trong Đặc san Mủ Đỏ Xuân Canh Dần 2010.

Bài này chưa thấy ai đọc trên YouTube.San Jose ngày 2 May 2024
Tài Trần

 

No comments:

Post a Comment