Friday, May 3, 2024

NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG Ở BỘ TƯ LỊNH SƯ ĐOÀN 25 BỘ BINH VNCH


Lời nói đầu: Trước nhứt, tôi xin lỗi tác giả của bài viết "Nhớ về một đàn anh" vì đã mạn phép sửa tựa của bài viết. Bài này đã đăng trên đặc san thiếu sinh quân xuân Bính Thân 2016, phát hành tại San Jose. Tác giả là một cựu thiếu sinh quân (CTSQ), có bút danh CTSQ 3087. Sở dĩ tôi đã mạn phép sửa lại tựa của bài viết, vì thấy rằng các trang cuối đã tập trung nói về các giờ phút cuối cùng tại BTL của sđ 25 bộ binh ở căn cứ Đồng Dù, Củ Chi.

Tưởng cũng lên nhắc lại, trường đào tạo thiếu sinh quân có từ thời Pháp, mà trường sở sau cùng đặt tại Vũng Tàu. Các thiếu sinh quân thời đó được gọi là enfant de troupe (ăn-phăng đờ trúp), và dù sau này là tướng lãnh hay đại tá như Trương Quang Ân, Lý Tòng Bá, Hồ Ngọc Cẩn, Đặng Phương Thành, v.v... họ vẫn hãnh diện mình là cựu thiếu sinh quân (CTSQ) hay ancien enfant de troupe/ăn-xiên ăn-phăng đờ trúp, viết tắt là AET). Do vậy có lẽ bạn đã từng ngạc nhiên khi họ tự nhận mình là một AET trong các hồi ký của rất nhiều binh sĩ, hạ sĩ quan, và sĩ quan QLVNCH. Ngoài học về quân sự, họ cũng học văn hóa từ lớp đệ thất đến đệ nhất (lớp 5 đến lớp 12 bây giờ). Vì sống chung với nhau bảy năm từ lúc 12 tuổi nên tình huynh đệ của họ rất là gắn bó: dù sau này ra đv tác chiến, giữ chức vụ cao, họ luôn tìm cách giúp đỡ các khóa đàn em.

Sau đây là hồi ký của cựu thiếu sinh quân có số hiệu CTSQ 3087, từng làm việc dưới quyền chuẩn tướng Lý Tòng Bá, TL của sđ 25 bộ binh, cũng là một AET.

San Jose ngày 4 tháng 5 2024

Tài Trần

=============================================

                Huy hiệu của cựu thiếu sinh quân, 
                          trên có chữ AET. 

San Jose ngày 4 tháng 5 năm 2024.
Tài Trần 


No comments:

Post a Comment