Friday, January 27, 2023

 Hủ tục "con ông cháu cha*"-- Không có trong văn hóa Tây phương.

Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt 1945-54, tướng Jean de Lattre de Tassigni là Cao Ủy, tổng tư lịnh tại Đông Dương và Các Lực Lượng Viễn Chinh Pháp tại Viễn Đông. Con ông đã tử trận tại Ninh Bình, và bịnh tật đã khiến ông phải về Pháp và chết vì ung thư năm 1952. Ông được truy thăng Thống Chế.
"Con trai ông là Bernard de Lattre đã tử trận trong trận Nam Định vào cuối tháng 5/1951. Y đã tuân lịnh của cha phải giữ TP này chống lại 3 sđ quân Việt minh. Sau 3 tuần chiến đấu, chiến thắng của quân Pháp đã ngăn chặn cuộc tiến công của tướng Giáp tại Châu Thổ Sông Hồng. Ngày 20/9/1951, tướng de Lattre đã nói chuyện tại Ngũ Giác Đài để kêu gọi viện trợ Mỹ và cảnh báo về nguy cơ truyền bá của chủ nghĩa CS khắp Đông Nam Á nếu bắc VN hoàn toàn rơi vào tay Việt Minh. Tuy nhiên Mỹ đã bận rộn với Chiến tranh Cao Ly. Mỹ đã gửi một số máy bay vận tải và xe tải và trang bị khác: một "đóng góp ý nghĩa" nhưng "ko đủ để thay đổi cục diện tại VN".
. . .
"Cuộc tấn công đầu tiên của Việt Minh, đã bắt đầu ngày 29/5/1951 hầu như hoàn toàn bất ngờ. Khi bình minh ló dạng, lực lượng chính (bulk) của sđ 308 bộ binh của VM đã tràn ngập các vị trí của Pháp ở trong và ngoài Ninh Bình, xem hình, khi họ tràn vào tp này và kềm chân tàn quân Pháp trong nhà thờ. Trong đêm hỗn loạn đầu tiên của trận đánh, một tiểu đoàn gồm các viện quân người VN được chắp nối vội vã từ TP Nam Định gần đó đã được tung vào trận đánh. Một trong các đại đội của TĐ này, chỉ huy bởi trung úy (lieutenant) Bernard de Lattre, đã được lịnh bảo vệ bằng mọi giá một đồn Pháp nằm trên một mỏm đá (crag) nhìn xuống Ninh Bình. Dù bị pháo kích nặng nề, đại đội của de Lattre đã cố thủ, nhưng khi hừng đông, trung úy Bernard và hai hạ sĩ quan đã chết trên mỏm đá này. (Trước khi cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhứt chấm dứt năm 1954, có thêm hơn HAI MƯƠI sĩ quan Pháp có cha là thống tướng hay tướng đã chết trong cuộc chiến; 22 người khác, đã chết trong chiến tranh ở Algérie sau đó.)
— Dịch từ Street Without Joy của Bernard Fall, trang 45.[10]
* Vấn nạn tham nhũng tại VN, phần nào liên quan đến hủ tục này.


Ảnh: tướng de Lattre gắn huy chương cho con trai duy nhứt là trung úy Bernard de Lattre.

No comments:

Post a Comment