Wednesday, November 9, 2022

VỢ CHỒNG PHẠM NHẬT VƯỢNG QUA LĂNG KÍNH LTS.

- Lưới Trời tuy thưa nhưng khó thoát (Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu).

Tài Trần: Do yêu cầu của một vài người bạn, tôi tính tử vi của 2 nhân vật nổi tiếng trên đây. Tôi chỉ dựa vào kiến thức về LTS, chứ ko nói về ĐẠO ĐỨC của họ vì như tôi đã nói nhiều lần, CẢ VŨ TRỤ NÀY ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỞI LUẬT NHÂN QUẢ.

1/ Thay thế các chữ bằng trị số tương ứng, ta có:

P  H Ạ M 

8  5  1   4 = 18 , rút gọn = 9

N H Ậ T 

5  5  1 4 = 15 , rút gọn = 6

V Ư Ợ N G 

6  6  7  5  3 = 27 , rút gọn = 9

Cộng lại: 9 + 6 + 9 = 24 = may mắn nhứt.

Theo LTS, do họ có nhiều công đức trong kiếp trước (karmic reward number).

2/ Thay thế các chữ bằng trị số tương ứng, ta có:

 P  H Ạ M

 8  5  1   4 = 18 , rút gọn = 9

T  H  U 

4  5   6 = 15 , rút gọn = 6

H Ư Ơ N G  

5  6  7  5  3 = 26 , rút gọn = 8

Cộng lại: 9 6 8 = 23 = một số rất may mắn. 

(Do họ có nhiều công đức trong các kiếp trước).  

ĐÌNH KÈM: Ý nghĩa của hai số này, trích từ Linda Goodman's Star Signs.
No comments:

Post a Comment