Sunday, June 19, 2022

Keanu Charles Reeves (/kiˈɑːn/ kee-AH-noo;[4][5][6] born September 2, 1964) is a Canadian[b] actor. Born in Beirut and raised in Toronto, Reeves began acting in theatre productions and in television films before making his feature film debut in Youngblood (1986).

1/ Dựa vào tên thường dùng: 

KEANU = 25156 = 19 = 10 = 1

REEVES = 255653 = 26 = 8.

Cộng lại: 1 + 8 = 9. Vì số này nhỏ hơn 10, nên ta phải cộng 10 và 26 = 36. Số này có cùng ý nghĩa với số 27.

Gậy chỉ huy
Đây là một số xuất sắc, hài hòa, và may mắn của can đảm và quyền lực, với một nét quyến rũ (a touch of enchantment). Số này phù hộ cho người hay thực thể mà nó đại diện với một hứa hẹn về quyền lực và chỉ huy. Nó bảo đảm rằng các phần thưởng lớn sẽ đến từ những công việc hữu ích/có kết quả (productive labor), trí tuệ (intellect), và tưởng tượng, rằng những năng lực (faculty) sáng tạo đã gieo mầm tốt sẽ chắc chắn gặt hái một vụ mùa tốt (reap a rich harvest). Những ai hay thực thể đại diện bởi số 27 sẽ luôn luôn tiến hành những ý nghĩ và dự định riêng của họ, ko bị dọa nạt (intimidate) hay ảnh hưởng bởi ý kiến khác biệt hay chống đối từ kẻ khác. Đây là số do NGHIỆP TỐT, đã đạt được từ nhiều kiếp trước.
Dịch từ trang 261 của sách Linda Goodman's Star Signs.

2/ Nếu dựa vào tên khai sanh thì có kết quả:

KEANU = 25156 = 19 = 10 = 1

CHARLES = 3512353 = 22 = giữ nguyên

REEVES = 255653 = 26 = 8.

Cộng lại: 1 22 8 = 31. Đây là một số trong Nhóm Trả Nợ Dồn, đã viết nhiều lần trên blog này. 


No comments:

Post a Comment