Tuesday, March 22, 2022

 UỐNG thuốc ALENDRONATE SODIUM với nước lả ít nhứt nửa giờ trước bửa sáng hay đồ uống hay các thuốc khác. Các loại đồ uống (kể cả nước khoáng), thức ăn hay một số thuốc, có thể giảm hấp thu của thuốc alendronate sodium. Chờ đợi dưới 30 phút, hay uống thuốc này với thức ăn, thức uống (trừ nước lả) hay các thuốc khác sẽ giảm tác dụng của thuốc này.

Uống thuốc này ngay khi thức dậy. Để giúp thuốc đến dạ dầy nhanh và giảm khả năng gây khó chịu thực quản, thuốc này nên được nuốt với 6 tới 8 ounce nước (một ly nước đầy). Bịnh nhân ko nên nằm ít nhứt 30 phút và cho tới bửa ăn đầu tiên trong ngày. Thuốc này ko nên uống trước khi ngủ. Nếu ko theo chỉ dẫn này có thể gia tăng nguy cơ khó chịu ở thực quản.  

               No comments:

Post a Comment