Tuesday, March 8, 2022

 TRẬN QUẾ SƠN NĂM 1972

. . . 

Cũng đã có đụng độ quanh khu vực Huế trong khi quân VNCH đã đẩy mạnh tấn công, và ngày 26/7/1972, căn cứ Bastogne lại lần nữa đổi chủ, lần này bị chiếm bởi VC, nhưng đã bị tái chiếm bởi quân VNCH ngày 22/8. Tuy nhiên, thất bại tệ hại nhứt của VNCH vẫn chưa đến (was yet to come), khi vào đầu tháng Tám, sđ quân csbv, đã ở từ trước tại thung lũng Quế Sơn, phía nam của Đà Nẳng, từ tháng Ba, đã chuyển qua thế công, và vào ngày 19, đã chiếm quận lỵ Quế Sơn và căn cứ Ross, cách quận hai dặm. Tin cho biết trung đoàn VNCH này đã rút chạy trong hoảng loạn, bỏ lại 40 súng, và nhiều trang bị khác. Quế Sơn thất thủ đã mở đường tới Đà Nẳng, giờ đây bị liên tục pháo kích. Một cuộc phản công mà chủ lực là BĐQ, đã vào ngoại vi của quận lỵ Quế Sơn ngày 25. Vào 1/9, quận lỵ đã được quân chánh phủ làm chủ, và căn cứ Ross được tái chiếm hôm 8. Trong trường hợp này, quân VNCH đã phản ứng nhanh chóng để rửa hận." . . .

Dịch từ trang 172 của The Wars In Vietnam by Edgar O'Ballance. 
    
            

No comments:

Post a Comment