Monday, August 23, 2021

 Cuộc đời bà Thái Anh Văn, qua lăng kính của LTS.

THÁI = 4511 = 11 = giữ nguyên

ANH = 155 = 11 = giữ nguyên

VĂN = 615 = 12 = 3 

Cộng lại: 11 11 3 = 25

Sau đây là ý nghĩa của số 25.

Khả năng phán đoán và phân tích.

Số 25 trao cho bạn sự khôn ngoan (wisdom) về tinh thần đạt được qua quan sát cẩn thận người và sự việc, và thành công ở trần thế (worldly success) bằng cách học qua kinh nghiệm. Sức mạnh của số này đến từ việc vượt qua những thất vọng thời trẻ tuổi (early life) và sở hữu một tính chất hiếm hoi về học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Sự phán xét rất tuyệt vời, nhưng đây ko phải là số của vật chất vì vậy, những phúc lợi đáng kể về tài chánh (substantial nature) phải đạt được thông qua những số Kép khác của ngày sanh và tên-- dựa vào phân tách bằng LTS. 

Dịch từ trang 260 của Linda Goodman's Star Signs. 

No comments:

Post a Comment