Monday, July 19, 2021

Nữ tài tử Ava Gardner qua lăng kính LTS

                        Ava Lavinia Gardner (December 24, 1922 – January 25, 1990) was an American actress and singer. She first signed a contract with Metro-Goldwyn-Mayer in 1941 and appeared mainly in small roles until she drew critics' attention in 1946 with her performance in Robert Siodmak's film noir The Killers. She was nominated for an Academy Award for Best Actress for her performance in John Ford's Mogambo (1953), and for best actress for both a Golden Globe Award and BAFTA Award for her performance in John Huston's The Night of the Iguana (1964).

During the 1950s, Gardner established herself as a leading lady and one of the era's top stars with films like Show BoatPandora and the Flying Dutchman (both 1951), The Snows of Kilimanjaro (1952), The Barefoot Contessa (1954), Bhowani Junction (1956) and On the Beach (1959). She continued her film career for three more decades, appearing in the films 55 Days at Peking (1963), Seven Days in May (1964), The Bible: In the Beginning... (1966), Mayerling (1968), Tam-Lin (1970), The Life and Times of Judge Roy Bean (1972), Earthquake (1974) and The Cassandra Crossing (1976). She continued to act regularly until 1986, four years before her death in 1990, at the age of 67.

In 1999, the American Film Institute ranked Gardner No. 25 on their greatest female screen legends of classic American cinema list.[1]


Ava Lavinia Gardner 

1/ Phân tách dựa vào tên khai sanh.

Thay các chữ bằng trị số tương ứng: 

AVA = 161 = 8

LAVINIA = 3161511 = 18 = 9

GARDNER = 3124552 = 22 = giữ nguyên.

Cộng lại: 8 9 22 = 39 = 30. 

Sau đây là ý nghĩa của số 30.
Kẻ cô đơn – Sự mặc niệm/ngẫm nghĩ
(The Loner-Meditation)
Đây là số của sự nhìn lại quá khứ (retrospection), sự suy diễn sâu sắc (thoughtful deduction), và thế thuợng phong (superiority) về tinh thần so với những nguời khác. Tuy nhiên, nó tùy thuộc hoàn toàn vào bình diện tinh thần (mental plane), và những nguời, mà số 30 đại diện, thuờng đặt tất cả của cải (things) vật chất qua một bên, không phải vì họ phải làm như vậy, nhưng bởi vì họ muốn làm như vậy. Hậu quả là, số kép 30 không tốt cũng như không xấu, bởi vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của nguời (hay thực thể) mà nó đại diện. Tác động của 30 có thể là toàn năng (all-powerful), nhưng thuờng thì không rõ ràng/ko được như vậy (but it is often indifferent), mà lại tùy thuộc vào ý muốn của nguời đó. Những nguời mà tên bằng 30, hoặc nguời sanh vào ngày 30, thuờng có ít bạn. Họ có khuynh huớng là những kẻ cô đơn lầm lì/ít nói (taciturn), thích sống cô độc với ý tuởng riêng tư của mình. Những chức vụ xã hội và hội họp công cộng không phải lối sống của họ. Nguời 30 không từ chối hạnh phúc hay thành công, nhưng họ thuờng tìm đuợc mãn nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của nơi thị tứ (market place), để sao cho thế thuợng phong về tinh thần của họ có thể đuợc dùng để phát triển một điều gì đáng giá (worthwhile) cho thế giới . . . để viết những ý tuởng có thể thay đổi thế giới . . . hoặc để bảo vệ và phát triển tài năng cá nhân của họ, như là nghệ thuật hay những năng khiếu (gifts) khác. Số này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng lại thuờng may mắn (yet frequently rewarding life pattern).
(San Jose ngày 29/03/2010, dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs) ./.

2/ Dựa vào ngày sanh December 24, 1922.

Số 24 là số rất may mắn theo LTS. 

Sau đây là ý nghĩa.

TÌNH YÊU - TIỀN - SỰ SÁNG TẠO

1/ Người hoặc thực thể này là những người hưởng phúc đức, mà họ đã tạo ra từ nhiều kiếp trước. Họ được sự giúp đỡ cũng như có bạn bè giữ QUYỀN CAO , CHỨC TRỌNG. Họ đạt THÀNH CÔNG LỚN về tài chánh, và có được hạnh phúc trong tình yêu. Họ thành đạt trong các ngành văn chương, luật pháp, nghệ thuật, và có sự hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác phái.

2/ a. Họ không nên BUÔNG THẢ, ĐAM MÊ trong các thú vui trần thế và có một sự KIÊU CĂNG nào đó trong tình yêu, trong những vấn đề tài chánh, nghề nghiệp; bởi vì mọi thứ đều đến với họ DỄ DÀNG NHƯ TRỞ BÀN TAY.

b. Nên khôn ngoan nhớ rằng nếu thực thể hay cá nhân này quá BUÔNG THẢ trong kiếp này, họ sẽ mang số 18 hay một ngày sinh xấu trong kiếp sau.

c. Người hay thực thể này không nên làm hỏng những ích lợi của số 23 hoặc 24, và cũng không nên để sự may mắn này dẫn đến sự ÍCH KỶ hoặc một thái độ COI THƯỜNG những giá trị tâm linh.

d. Phải nên tránh sự CÁM DỖ của đắm say trong nhục dục lệch lạc; cũng như khuynh hướng SA ĐỌA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (the temptation to indulge in promiscuity must be avoided; likewise a tendency to overindulgence of all kinds).

(Dịch từ trang 202 của sách Linda Goodman's Star signs)


https://en.wikipedia.org/wiki/Ava_Gardner

No comments:

Post a Comment