Tuesday, June 15, 2021

Cuộc đời Hồ văn Cương qua lăng kính của LTS

1/ Dựa theo tên họ:

HỒ = 57 = 12 = 3 

VĂN = 615 = 12 = 3

CƯỜNG = 36753 = 24 = 6

Cộng lại: 3 3 6 = 12 

Sau đây là ý nghĩa của số này.

SỰ HY SINH – NẠN NHÂN (THE SACRIFICE – THE VICTIM)
Sau đây là tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc thực thể (entity) bằng hay (có tên cộng lại) bằng 12. Người này hay thực thể này định kỳ sẽ bị hy sinh cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác. Số 12 cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo (alert) trong mọi hoàn cảnh, phải coi chừng (aware) những lời nịnh hót (flattery) giả tạo từ những người dùng nó để đạt những mục đích riêng của họ. Phải nghi ngờ những người hứa giao phó chức vụ cao, và phải cẩn thận phân tách động cơ (motive) này. Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu (forewarned is forearmed). Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần, tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho tham vọng của những kẻ khác.
Một ý nghĩa thứ hai của số 12 cũng nên được xem xét. Số 1 là thày giáo. Số 2 là người học trò đang quỳ gối, phục tùng. Đôi khi kết quả của sự căng thẳng nặng nề về tình cảm (emotional stress) và nỗi đau đớn về tinh thần (mental anguish) sẽ tạo ra chứng quên (amnesia): sự quên lãng những bài học đã học trước đây. Số 12 tượng trưng cho quá trình giáo dục/học vấn ở mọi trình độ, sự tuân thủ của ý muốn đã đặt ra (submission of the will required) và những hy sinh cần thiết để đạt kiến thức và khôn ngoan, trên cả hai lãnh vực tinh thần và trí tuệ. Khi trí tuệ (intellect) được hy sinh cho tình cảm (feelings), lý trí (mind) sẽ được soi sáng với những giải đáp mà (lý trí) đã tìm kiếm. Hãy nhìn vào bên trong để tìm giải pháp. Nếu đáp ứng thỏa đáng được những yêu cầu của giáo dục/học vấn thì sẽ chấm dứt đau khổ và mang lại thành công./.
Dịch từ Linda Goodman's Star Signs, trang 251. 

Ảnh: bài gốc.

2/ Dựa theo ngày sanh.

Hồ Văn Cường (sinh ngày 16 tháng 3 năm 2003 tại Tiền Giang) là một ca sĩ người Việt Nam. Cường nổi tiếng từ khi dự thi và giành Quán quân Thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 và đoạt giải ca sĩ ấn tượng VTV Awards 2016.[1] Đầu năm 2017, Cường nhận 2 giải Mai Vàng cho Ca sĩ hát nhạc âm hưởng Dân ca và Truyền thống cách mạng cùng với Top 10 Nghệ sĩ của năm.-- Theo wiki.

Sau đây là ý nghĩa của số 16.

The Shattered Citadel (Thành Quách Tan Vỡ)
Theo nguời Chaldeans cổ đại thì số 16 đuợc biểu tuợng bởi hình ảnh “một Tòa Tháp bị Sét đánh, từ đó một nguời đang rơi xuống, với một Vuơng miện trên đầu” (a Tower struck by Lightning, from which a man is falling, which a Crown on his head”). Số này cảnh báo về một tai họa tiền định lạ lùng (strange fatality), cũng như sự nguy hiểm của các tai nạn và sự thất bại của những kế hoạch của nguời mang số đó. Nếu tên bằng 16, điều dĩ nhiên là khôn ngoan đổi tên để tránh tác động của nó. Nếu ngày sanh là ngày 16 của bất cứ tháng nào , sự thử thách của số 16 phải đuợc cẩn thận đón nhận/đáp ứng, để cho tác động/ảnh huởng có thể giảm nhẹ tới một mức không khắc nghiệt lắm (the challenge of the 16 must be met, so that its effect may be diluted to a milder vibration). Để tránh khuynh huớng tiền định đầy khắc nghiệt này (the fatalistic tendency) của ngày sanh là số 16, nguời (có ngày sanh là 16) này phải cố gắng lập kế hoạch truớc khi làm bất cứ việc gì (one must endeavor to make all plans in advance), để chắc chắn rằng mọi khả năng của thất bại phải đuợc tiên liệu/biết truớc (making certain that any possibility of failure is anticipated) và phải đuợc né tránh/đi vòng quanh /đổi huớng (circumvented) bằng cách chú ý cẩn thận từng chi tiết. Số 16 cũng mang đến cùng với nó sự bắt buộc và trách nhiệm phải nghe theo tiếng nói từ bên trong của số 7, tiếng nói này sẽ luôn luôn cảnh báo về nguy hiểm thông qua những giấc mơ hoặc trực giác để tránh kịp thời (intuition in time to avoid it). Không nên coi thuờng tiếng nói từ bên trong. Như tôi (tức bà Linda Goodman – ng dịch) truớc đây đã giải thích phần nào về sự kiện rằng tên “Abraham Lincoln” bằng số 16, rằng ông Lincoln đã đuợc cảnh báo nhiều lần về việc ám sát ông là tiềm tàng/có thể xảy ra thông qua những giấc mơ của ông (was warned repeatedly of his potential assasination by his dreams). . . và cũng như bởi vài ông đồng bà bóng (“sensitives” or “mediums”) đuợc đưa vào Tòa Nhà Trắng bởi bà Mary Todd Lincoln. Ông đã coi thuờng/không nghe theo những cảnh báo rõ ràng này, và đã từ chối thực hiện những biện pháp phòng ngừa (precautions) cần thiết, vì vậy, đã không thể tránh khỏi tai họa tiền định này (was unable to avoid his fate). Nhưng điều này đã có thể tránh đuợc (but it could have been), và đây là điều quan trọng mà nguời có ngày sanh là 16 phải nhớ. Để tìm kiếm hạnh phúc bằng những cách khác hơn là làm lãnh đạo cấp cao (Tòa Tháp và Vuơng Miện) – thì nên từ bỏ sự nổi tiếng/tiếng tăm và danh vọng (to renounce fame and celebrity) – đây chính là cách để giảm nhẹ khía cạnh/mặt tiêu cực (negative aspect) của số 16.
Lincoln đã không làm như vậy, vì nghĩ rằng điều quan trọng là phải cố gắng thống nhứt đất nuớc (feeling it was more important to attempt to keep the nation united) hơn là huởng thụ hạnh phúc (fulfillment) của một cuộc sống riêng tư, mặc dù ông đã nhận chức Tổng thống với nhiều miễn cuỡng và nỗi buồn sâu thẳm (with much reluctance and a profound sadness).
( Dịch từ trang 254-255 của sách đã dẫn của chiêm tinh gia nổi tiếng nguời Mỹ Linda Goodman) .

No comments:

Post a Comment