Monday, April 12, 2021

 VỀ MỘT BỨC HÌNH KHÔNG TRUNG THỰC VỀ CỐ ĐT HỒ NGỌC CẨN

-Người ta đã lấy một ảnh, hình 1, trong phim Cọp Rằn Chương Thiện, hình 2 (poster của phim này) và cho đó là cảnh xử bắn ĐT Cẩn.No comments:

Post a Comment