Saturday, April 10, 2021

"Nhóm này sống rất CHÂN THẬT, có lòng VỊ THA, QUẢNG ĐẠI và nhất là CÓ THỦY CÓ CHUNG. Tuy vậy cũng rất CỨNG ĐẦU, ngoan cố chứng tỏ tinh thần độc lập. Tuổi này có nhiều tham vọng, theo đuổi mục đích đến cùng, KO LÚC NÀO ĐỂ ĐẦU ÓC NGHỈ NGƠI và là nhóm người có khả năng quan sát kỹ càng, phán xét rất chính xác và hành động mau lẹ. Đã vậy còn có TRÍ NHỚ RẤT TỐT, sắp đặt có hệ thống và có TRỰC GIÁC RẤT NHẠY BÉN. Tính ưa mạo hiểm, THÍCH LĂN VÀO NHỮNG CHỖ KHÓ KHĂN, có tinh thần mạo hiểm. Khi tức giận ăn nói rất khó chịu, nhưng được một cái là họ ko giận được lâu, mau giận, mau nguôi và ko chấp nhất chuyện nhỏ nhăt."-- Trích đoạn từ phần tử vi của tuổi Bảo Bình (sanh từ 21.1 - 18.2 DL), hình dưới, đăng trong lịch sách tử vi 1997 của hãng điện thoại AT & T tại Mỹ.
NHẬN XÉT: Tánh tình cũng như số mạng của tôi đã đúng 100/100-- như mô tả trong phần nói về tuổi Bảo Bình (Aquarius) của lịch sách này.

No comments:

Post a Comment