Saturday, April 10, 2021

 Ảnh chụp lúc học lớp ESL tại San Jose của tổ chức USCC (Catholic Charities). Lúc đó đã có lịnh những ai muốn hưởng mọi phúc lợi xã hội phải có quốc tịch nên người già ùn ùn đi học; tôi lúc đó khoảng độ 49-50, đi học cho đỡ buồn chứ các lớp rất thấp so với trình độ của tôi. Lúc đó, tôi xin việc ở nhiều hãng xưởng điện tử ở SJ và TP Santa Clara nhưng ko ai mướn--vì thấy tôi quá ốm yếu, bịnh tật. Năm 1998, tôi xin tiền bịnh và được chấp thuận. Cũng năm đó, tôi được mời dạy tư gia cho học sinh ở VN mới qua--gần 20 đứa.  


Ông Moris Taylor (dân Mỹ đen và cựu chiến binh VN) và cô Thi: cả hai dạy Anh văn cho lớp. Ông Morris dạy thiện nguyện còn cô Thi là nhân viên của USCC. Các người chung quanh đều là học viên VN của lớp này. 
Một buổi đi pic-nic: mọi thức ăn và uống đều do USCC đài thọ.

No comments:

Post a Comment