Sunday, April 11, 2021

 MINH BẠCH TẠI MYANMAR .

Các thương lượng công khai trong KT và CT sẽ ích lợi cho mọi người . Dịch từ nguồn : http://www.myanmarburma.com/…/transparency-is-what-every-co… . . . MYAMAR CẦN MINH BẠCH . "Phần lớn những vấn đề của chúng ta phát sinh những tháng gần đây do chúng ta thiếu minh bạch, " bà Suu Kyi đã nói trong một hội nghị về kinh doanh ở Singapore. "Các thương lượng về KT đã thất bại, nhân dân yêu cầu những vấn đề này phải được sửa sai (be put right), do vậy sự minh bạch rất quan trọng." Bà nói, phải nối kết sự công khai trong KT với công khai trong CT. "Chúng ta cần các nhà lãnh đạo có đủ NIỀM TIN (confidence) ở chính họ về trong sạch và đủ LƯƠNG THIỆN để chấp nhận những chỉ trích." Trong suốt hay minh bạch (transparency) là một tính chất vật lý, có nghĩa mọi thứ có thể nhìn xuyên qua. Áp dụng vào CT và KT, có nghĩa, mọi giao dịch phải tiến hành CÔNG KHAI và mọi thỏa thuận/thương lượng đạt được phải TRƯỚC MẮT mọi người. Ngược lại với nó: mọi công việc CT và KT được tiến hành ngoài tầm mắt của dân--hay nói tắt, thương lượng MỜ ÁM. Hậu quả là kinh tế THÂN HỮU (cronyism). KT thân hữu là KT giữa ông A có quyền lực hay (thân nhân B hay bạn bè C của ông A) với bạn bè hay cánh hẩu D của họ. Họ hưởng lợi nhiều hơn là họ có thể hưởng, thông thường trên khốn khó của dân. Dân Miến quá quen với những thương lượng cánh hẩu trong KT và CT. CP cải cách của TT Thein Sein đã có nhiều tiến bộ lớn (huge stride) như công khai hóa sự vận hành (process) của CP để cho công chúng có thể quan sát/xem xét. Điều này đã được làm qua những cải cách độc đáo (champion) trong bộ máy chính quyền và hủy bỏ những thương lượng--với một nhà thầu tham dự--chỉ có lợi cho một số ít. Một thương lượng như vậy đã xảy ra ở một mỏ đồng, khai thác liên doanh bởi một cty làm chủ bởi vài tướng Miến và một tập đoàn (consortium) TQ. Lúc đầu, CP Myanmar chỉ hưởng 4/100 lợi tức từ hợp đồng này; sau khi chỉnh sửa, 51/100 lợi tức đã chảy vào CP. Tuy vậy, một công ty bạn (companion) với cty đó--khai thác cẩm thạch (jade)--đã vận hành LẬU đến nỗi phần lớn ngọc, bị cáo buộc (allegedly) chạy vào TQ mà ko báo cáo. Rất nhiều tiền đã chạy vào vài thân hữu trong CP hơn là vào két sắt (coffer) của CP ở Nay Pyi Taw (thủ đô Myanmar). Cải cách ko bao giờ đến dễ dàng. Thiếu minh bạch là một trong những tội lỗi độc hại (pernicious) nhứt mà bất cứ xã hội nào cũng có thể có, và Myanmar chưa hoàn toàn trừ khử hết. Nhưng quá trình (cải cách) này tiếp tục diễn ra. Những giao dịch sẽ trở nên ngày càng công khai và thành thông lệ (all the time). Bạn sẽ thấy điều này.

No comments:

Post a Comment