Tuesday, March 2, 2021

TRẢ NỢ DỒN LÀ GÌ? 

Trên FB này, tôi đã viết nhiều về TRẢ NỢ DỒN. Đây là những ai có nhiều nợ (tình hay tiền, v.v...) trong nhiều kiếp TRƯỚC, nay họ quyết định sẽ TRẢ DỨT ĐIỂM trong kiếp NÀY, để kiếp sau thanh thản. Do đó nhóm người này, tạm gọi là nhóm A, chấp nhận những tủi nhục, khinh rẻ, đau khổ, v.v... Họ có ngày sanh hay tên cộng lại bằng 4, 8, 13, 14, 17, 26, và 31.

Riêng những ai chịu tác động của số 18 hay những số xấu khác thì có thể tạm gọi là TIÊN MẮC ĐỌA, nghĩa là trong các kiếp trước, nhóm người này, tạm gọi là nhóm B, đã giàu sang phú quý (chịu ảnh hưởng của số 6, 15, 19, 21, 23, 24, và 27) nhưng do ko biết tu nhân tích đức, phạm nhiều lỗi lầm, nên kiếp này trở lại trần gian để nhận quả xấu.
Nhóm B khác với nhóm A ở chỗ nhóm A là những kẻ TỰ NGUYỆN chịu mọi đau khổ để trả nợ tiền kiếp. Còn nhóm B BỊ BUỘC chấp nhận các hậu quả hay hình phạt từ việc làm xấu trong kiếp trước. Do vậy nhóm B thường xuyên than vản hay phân bì "như tại sao tôi quá khổ trong khi kẻ khác sung sướng, v.v...". Họ ko có sự CHỊU ĐỰNG ĐAU KHỔ như nhóm A.

No comments:

Post a Comment