Sunday, November 22, 2020

GÓP TIỀN SỬA CẦU XƯA TRÊN 360 NĂM

Ken Frantz, một nhà thầu xây dựng tại bang Virginia, trong khi chờ thợ đến nhà sửa xe, đã đọc số tháng 12 năm 2000 của nguyệt san National Geographic. Ông thấy những người Ethiopia dùng dây để vượt qua sông vì cây cầu xưa 360 năm, xem hình, bắc qua sông Nile Xanh bị phá hoại trong thời Ý chiếm đóng từ 1935-41.
"Tôi nghĩ rằng tôi phải sửa cây câu này". Họ lập hội Bridges to Prosperity (Những cây cầu vì Thịnh vượng) để giúp đỡ các nước đang phát triển. Nhóm đã khảo sát tại chỗ, được sự ủng hộ từ các già làng, và chọn một cầu nhẹ bằng thép, xem hình 2.
Lừa được dùng để chở 25.000 cân Anh vật liệu, và Ken, nhóm của ông và các dân Ethiopia tình nguyện, trong mười ngày, với chi phí 108.000 đô, phần lớn được hiến tặng bởi các nhà sáng lập của hội này.
"Gần 1/2 triệu ng sống gần cầu này, giờ họ có thể mua bán, đi bv và trường học ở bờ bên kia, và thăm thân nhân từ lâu ko gặp," Ken nói . Hội của Ken đã xây một cầu treo ở Indonesia, một cầu thứ hai ở Ethiopia .
TB. Tôi ko hiểu tại sao, một cây cầu xưa 360 năm, do bọn đế quốc và tư bản "giẫy chết" xây dựng, vẫn còn đứng vửng dù bị phá hoại, trong khi đó cầu Vàm Cống, đang thi công đã phát hiện khuyết tật? Chẳng lẽ bê-tông thời đó tốt hơn bê tông bây giờ ?
Dịch từ : Nat Geo Oct 2002.
No comments:

Post a Comment