Sunday, November 22, 2020

 Khu trù mật : tầm nhìn chiến lược của cố TT Diệm.

Nhờ đọc hay nghe các hồi ký chiến trường trên mạng hay qua YouTube tôi đã khám phá nhiều vùng đất quê hương mà trước 75, tôi chưa bao giờ đặt chân tới.
Phải thành thật mà nói, dù mang tiếng là gia đình trị, kỳ thị tôn giáo nhưng chính sách khu dinh điền hay khu trù mật để định cư dân di cư 1975 cho thấy ông Diệm có tầm nhìn chiến lược. Phần lớn các KTM đều nằm trên đường xâm nhập của quân XÂM LĂNG CSBV hay vây quanh các mật khu của chúng. Do vậy, các trận đánh lớn trong chiến tranh VN phần lớn đều xảy ra hay kế cận tại các KTM hay ấp chiến lược có nhiều dân Công giáo như Bình Giả 1964, Đồng Xoài 1965; Võ Đắc, Hoài Đức, Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Tuy; xã Thái Hưng tỉnh Biên Hoà có CHÍN nhà thờ cho 9 ấp trong xã, v.v... Ở vùng Đồng Tháp Mười có nhiều khu trù mật nằm chung quanh như Hậu Mỹ, Mỹ Phước Tây, v.v... Các trận đánh cũng xảy ra tại hay gần các KTM này. TĐ tôi suýt tan hàng sáng ngày 10/3/75 ở cách KTM Hậu Mỹ vài km.
Năm 1975, trận chiến lớn nhứt và quyết định cuộc chiến VN đã xảy ra tại Xuân Lộc, nơi định cư của giáo dân sau 1954 như các ấp Bảo Định hay xã Long Giao, v.v...
Cũng vì lý do trên, các NHÀ THỜ với GÁC CHUÔNG* thường bị tàn phá trong các trận đánh này như nhà thờ Lộc Ninh, các nhà thờ trên QL 14 từ Đồng Xoài đi Sông Bé (như nhà thờ Phước Lộc, Phước Quả), cũng bị tàn phá nhiều lần sau mỗi trận đánh.
* Do ở cao độ, có thể quan sát xa và khống chế khu vực chung quanh nên VC đã đặt súng để bắn máy bay khiến bị trả đủa.
Ảnh 1: nhà thờ Quảng Nhiêu ở tây bắc của Ban Mê Thuột , ảnh 2: nhà thờ Phước Quả , gần Sông Bé (Phước Long) . Hai nhà thờ này từng tan hoang sau các trận ác chiến giữa QLVNCH và quân XÂM LĂNG CSBV .


No comments:

Post a Comment