Saturday, October 10, 2020

 https://hoiquanphidung.com/forum/c%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c/sinh-h%E1%BB%8Dat-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n/nh%E1%BA%AFn-tin/49884-xin-h%E1%BB%8Fi-th%C4%83m-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-t%E1%BA%A5m-h%C3%ACnh#post49911

 • Xin hỏi thăm về một tấm hình


  Quý Anh Chị thân mến,
  Ông Jay Veith, tác giả cuốn Black April, muốn tìm tác giả của Tấm Hình đính kèm cho cuốn sách mới.
  Nếu Quý Anh Chị không biết, xin vui lòng chuyển email này tới thân hữu dùm cho.
  Xin chân thành cảm tạ Quý Anh Chị.
  Trân trọng
  Trịnh Bình An
  Xin giúp đỡ.
  Trong hình tôi chỉ nhận ra Th/tướng Nguyễn Cao Kỳ và Th/tướng Nguyễn Ngọc Loan. Điều quan trọng là họ muốn tìm người chụp tấm hình này ?
  KQ Phạm Đình Khuông

 • Tấm hình của 11 Tuớng Lãnh/QLVNCH.

  Từ trái qua phải: Tr/T Nguyễn Văn Toàn, Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh, Tr/T Lữ Lan, Tr/T Lê Nguyên Khang, Th/T Nguyễn Cao Kỳ, Đại Tuớng Cao Văn Viên, Tr/T Ngô Quang Truởng, Tr/T Nguyễn Văn Minn, Th/T Nguyễn Ngọc Loan, Th/T Bùi Thế Lân và Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
  Hai ngườii còn sống là Tr/T Lữ Lan và Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
  Xin hỏi Tr/T Lữ Lan hay PĐĐ Hồ Văn Kỳ Thoại để biết ai là tác giả tấm hình.
  HQPD vừa nhận được phần trả lời của một vị độc giả tên Hung Nguyen về bức hình trên đây. Xin chân thành cám ơn ông Hung Nguyen.

No comments:

Post a Comment