Sunday, October 11, 2020

 2/ Tôi mới gặp chuyện bực mình . 1 anh bạn trẻ (nói tiếng Anh như gió vì qua Mỹ từ nhỏ) đến nhà chơi và dùng laptop của tôi để lướt mạng . Sau khi anh về , tôi KHÔNG thể đăng nhập (sign-in) vào Gmail của tôi .

Tôi nghĩ : do email của tôi ở tình trạng 'keep me signed-in" (luôn luôn đăng nhập) , nghĩa là chỉ cần gỏ chử gmail là máy tự động chuyển tới phần thư đến (inbox) .
Nếu làm ĐÚNG cách , anh phải ĐĂNG XUẤT(sign-out) khỏi email của tôi và sau đó đăng nhập (sign-in) vào gmail của anh ta qua 2 bước (nhập username và mật mã) . Anh đã KHÔNG làm như trên . . . Tuy vào đc email của anh nhưng tới phiên tôi thì KHÔNG vào đc .
Vì Gmail nghĩ rằng : 1/ laptop của tôi bị trộm hay 2/ ng khác đã truy cập (access) vào gmail của tôi . Họ yêu cầu tôi phải cung cấp 1 số phone di động và họ sẽ gửi 1 MM (code) trong 10 phút . Tôi nhập MM này và Gmail yêu cầu tôi tạo một MM (password) MỚI cho gmail của mình (họ nghĩ rằng có ng đã biết MM cũ) . Giờ tôi đã OK .
Anh này trước đây xài Yahoo Mail nhưng hay gặp trục trặc nên tôi tạo TK trên Gmail cũng như cách xài Google Drive để SAVE các document . Tôi cũng phục hồi 1 laptop đã 7 năm ko xài và cho anh mượn . Tóm lại dù ở Mỹ từ nhỏ nhưng do làm hảng xưởng nên anh rất lờ mờ về internet . (Mấy ng làm việc VP thì rành hơn nhưng ko biết sửa chữa hay điều chỉnh . Chỉ có đám HS thì giỏi vì dùng PC ở tiểu học , làm homework bằng PC và gửi thầy , v.v...)

No comments:

Post a Comment