Wednesday, October 21, 2020

Người tuổi Hợi (year of pig) - tuổi của tôi, theo tử vi TQ. Nhưng bất hạnh thay, ko phải ai tuổi Hợi đều như vậy. (Dịch từ quyển The Complete Book of Chinese Horoscopes by Chris Marshall). 

I / Về tổng quát người tuổi Hợi có đặc tính như sau.

Cũng như mọi việc trên đời, bạn phải chờ đến phút cuối cùng để thấy được phần tốt đẹp nhứt (you have to wait until the very end for the best bit). Những người tuổi này là những “viên kim cương“ theo cung hoàng đạo Trung quốc (“diamonds” of the Chinese zodiac). Dù cho kim cương có thể chưa cắt gọt bởi một nghệ nhân lành nghề (they may not have been cut by a master craftman), và dù cho kim cương có thể chưa được đánh bóng (they may be rather unpolished), kim cương vẫn là kim cương (but diamonds they are nonetheless). Nguời tuổi Hợi luôn luôn thành thật, cởi mở, ngay thẳng, nói khác đi, họ được rất nhiều người yêu mến (honest, open, and upright, in other words, immensely popular people). Họ không biết đi cửa sau hoặc nham hiểm/đểu giả, mà lại thích giải quyết mọi việc bằng một cách thức hoàn toàn thẳng thắn và lương thiện (do not know how to be devious or underhanded, preferring to deal with all situations in a totally frank and honest manner). Nhiều người có thể xem họ khờ dại (simple) và cố gắng lợi dụng bản tính tốt đẹp của họ - thật sự thì rất dễ gạt gẩm họ - nhưng người tuổi Hợi thường coi trọng những mặt tốt của kẻ khác, và đặt sự ngờ vực (kẻ khác) vào hàng thứ yếu (but Boars would much rather think the very best of someone, leaving suspicion and mistrust to other signs). Người tuổi Hợi có một dự trữ lớn lao về nội lực (vast reservoir of internal strength), và người khác thường đến với họ và dựa vào, một cách không cố ý, sức chịu đựng và tính chung thủy của họ (other people unwitting come to depend on their fortitude and loyalty). Về căn bản, người tuổi Hợi rất đáng được bạn tin cậy và thuờng sẽ làm việc hết mình để đạt được điều tốt đẹp nhất cho chính họ và cho người chung quanh họ - càng nhiều người càng tốt (In essence, Boars are highly trustworthy and will usually work very hard to achieve the best for themselves and as many people around them as possible). Họ tin tưởng một cách mãnh liệt vào một cuộc sống thanh bình và hầu như sẽ làm hết sức mình để cố gắng giải quyết bất cứ khó khăn (They believe fervently in a peaceful life and will to almost any lengths to try to solve any problem). Ở những người tuổi Hợi KÉM PHÁT TRIỂN (câu này nghe quen quen -- Tài), lại có khuynh hướng đắm say trong thú vui xác thịt, và một vài tác phong/cách cư xử của họ cuối cùng sẽ có thể hoàn toàn thoái hóa/suy đồi (In less-developed Boars, there is a tendency to wallow in sensuality, and some Boars’s behaviour can end up being quite degenerate). May mắn thay, đó chỉ là số ít, nói chung, mặc dù họ thích hưởng thụ những cái tốt/đẹp trong cuộc đời, nhưng họ lại không đắm say/sa ngã vì nó (Fortunately, this is not the norm, and in general, although they enjoy the good things of life, they are not over-indulgent). Cái gì họ có được họ đều CHIA SẺ, bởi người tuổi Hợi tin rằng “nhà của tôi cũng là nhà anh“ và sự rộng rải/hào phóng của họ còn đi xa hơn - nếu bất cứ ai gặp khó khăn, bạn có thể nhờ người tuổi Hợi giúp một tay (What they do have they share, because Boars believe that "my house is your house “, and their generosity goes further - if anyone is ever in trouble, you can depend upon a Boar to lend a hand).

No comments:

Post a Comment