Friday, September 18, 2020

 Cứ rặn hoài thì chữ cũng lòi ra
- Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức.-- Thơ dân gian ở miền bắc xhcn.
Ngày xửa ngày xưa có một đảng viên CSVN, dù rất muốn có cái bằng lận lưng hầu khoe với các đảng viên khác, nhưng nhiều lần thi ko đậu nên đã bị vợ chê bai: "Ông đi thi cũng giống như tôi đi đẻ, cứ rặn hoài thì chữ cũng lòi ra, chứ ông ko thể cứ nộp giấy trắng dài dài."
- "Mụ ko thể so sánh như vậy: mụ có đứa nhỏ trong bụng, rặn hoài thì nó cũng lòi ra; còn tôi, trong bụng có chữ nào đâu, có rặn cũng vô ích nên đành phải nộp giấy trắng dài dài".
Từ đó đảng đã bày ra các lớp bổ túc văn hóa, các lớp chuyên tu, các lớp tại chức, v.v... để các đảng viên có bằng cấp hầu thăng quan tiến chức dễ dàng. Kể từ đó, đạo quân các "tiến sĩ" hay "giáo sư" ở VN ngày càng nhiều như heo con hay quân Nguyên!

No comments:

Post a Comment