Wednesday, August 12, 2020

Đoàn xe 28 chiếc của TĐ 2 Trâu Điên TQLC * (của TT Lê Hồng Minh) bị phục kích khi qua khỏi quận Phong Điền , tỉnh Thừa Thiên năm 1966 . TT Minh đã hy sinh trong trận phục kích này . Lúc xảy ra phục kích , tại quận Phong Điền , cách đó vài km , xem hình , có BCH của trung đoàn 4 TQLC Mỹ và một pháo đội . Đồng thời có 2 TĐ TQLC Mỹ đổ quân vào hai khu vực trong tỉnh .
Hình 2 : ĐT Sherman , ở giửa , đang trả lời một nhà báo về Hành quân Florida . Phật tử biểu tình đã chận đứng đoàn xe của Tr.Đ 4 TQLC Mỹ bằng cách đặt bàn thờ trên đường đi .
* Trước đó , cùng với 1 TĐ TQLC khác , đã tham gia giải tỏa vụ Phật Giáo Miền Trung ở Đà Nẳng và Huế , sau đó được lịnh ra Quảng Trị và bị phục kích .

No comments:

Post a Comment