Wednesday, August 12, 2020

Trận Đồng Xoài năm 1965 qua lăng kính của Lý Thuyết số .
Trại LLĐB Đồng Xoài được thành lập ngày 25/5/65 (25 = 2 + 5 = 7) . Ngày 19/6/65 , sư đoàn 7 (lại số 7) CS với 3 trung đoàn trong đó có trung đoàn 763 (7 + 6 + 3 = 7) tấn công quận lỵ Đồng Xoài trong đó có trại LLĐB này , xem hình 1 .
Sáng ngày 10/6/65 , 115 trực thăng Mỹ đã chở tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 (lại số 7) của sư đoàn 5 đến tiếp cứu , và TĐ này bị thiệt hại nặng .
Buổi chiều , đoàn trực thăng này đã chở TĐ 52 (5 + 2 = 7) BĐQ đến tiếp cứu , TĐ này bị thiệt hại nhẹ hơn vì là một đv thiện chiến .
Ngày 11/6 , đoàn trực thăng này đã chở TĐ 7 (lại số 7) Dù đổ quân cách Đồng Xoài 3 km . Sau khi quét sạch VC trong quận lỵ , TĐ 7 Dù tiếp tục tiến quân về sân bay của đồn điền cao su Thuận Lợi ở phía Bắc , xem hình hai . Dân chúng từ đồn điền cho lính Dù biết VC rất đông tại đồn điền nhưng vị TĐ trưởng ko cho dùng phi pháo vì nghĩ rằng còn dân trong đồn điền . Cố vấn Mỹ quá bất mãn nên kêu trực thăng rút toán cố vấn về . Cuối cùng , trong lúc tấn công lực lượng VC tại đồn điền , TĐ đã lọt vào ổ phục kích của 2 trung đoàn của SĐ 7 CS và tổn thất nặng , TĐT tử trận và nhiều SQ , HSQ , và BS tử thương và bị thương , xem hình .
Bộ TTM gửi thêm 2 TĐ dù nhưng VC đã rút đi hết , xem hình 3 .
Nhận xét : đây là lần đầu tiên trong chiến tranh , VC đã dùng cả một SĐ để tấn công các đv VNCH . Họ đã dùng những vũ khí đầu tiên có mặt tại Nam VN .
Bên VC có SĐ 7 trong đó có trung đoàn 763 , lực lượng VNCH tăng viện có 1 TĐ của trung đoàn 7 Bộ binh , TĐ 52 BĐQ và TĐ 7 Dù . Nghĩa là số 7 đã xuất hiện NĂM lần trong trận đánh này .
Tính từ 1954 , đây là trận đánh lớn thứ hai trong chiến tranh VN khi cả hai bên đều thiệt hại nặng (trận đầu tiên là Bình Giả , cuối năm 1964) . Trận Ấp Bắc xảy ra năm 1963 nhưng qui mô ko lớn bằng 2 trận này .

No comments:

Post a Comment