Wednesday, August 12, 2020

Cuộc đời vài ca sĩ và tài tử nổi tiếng qua lăng kính LTS .
1/ AVRIL = 1 6 2 1 3 = 13 = 4
LAVIGNE = 3 1 6 1 3 5 5 = 24 = 6
Cộng lại : 4 6 = 10 = BÁNH XE ĐỊNH MẠNG , nghĩa là cuộc đời có thể lên voi xuống chó (tên tôi cũng bằng số này) .
Tuy nhiên cô sinh ngày 27/9/1984 nên RẤT MAY MẮN (tài sản trước thuế là 50 triệu , dân CND gốc Pháp)
2/ MARIA CAREY : một trong những ca sĩ giàu nhứt và nỗi tiếng nhứt thế giới, tính tới năm 2019 có 300 triệu , cũng có ngày sinh là 27 (27/3/70) .
3/ MADONNA LOUISE CICCONE : tuy có tên dài như vậy nhưng ng ta chỉ nhớ cô với tên Madonna do vậy ta chỉ phân tách tên này :
MADONNA = 4 1 4 7 5 5 1 = 27 = CỰC KỲ MAY MẮN .
Sau đây là ý nghĩa của số này .
THE SCEPTRE
(CÂY GẬY CỦA QUYỀN LỰC)
Đây một số của lòng can đảm và quyền lực với sự xuất sắc , hài hòa , và may mắn , cộng thêm khả năng làm vui thích/mê hoặc kẻ khác (this is an excellent , harmonious , and fortunate number of courage and power , with a touch of enchantment) . Số này ban cho nguời hoặc thực thể - mà nó đại diện - với một lời hứa hẹn về uy quyền/quyền lực và chỉ huy (it bless the person or entity it represents with a promise of authority and command) . Nó bảo đảm rằng những phần thuởng lớn sẽ đến từ những lao động hữu ích / trí năng , và trí tuởng tuợng , và rằng những khả năng/năng lực sáng tạo này đã gieo những hạt giống tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái một vụ mùa sung túc (it guarantees that great rewards will come from the productive labors , the intellect , and the imagination , that the creative faculties have sown good seeds which are certain to reap a rich harvest) . Nguời hoặc thực thể đuợc đại diện bởi số 27 nên luôn luôn tiến hành các ý tuởng và kế hoạch riêng biệt của họ , và không nên bị lay chuyển/hăm dọa/đe dọa hoặc ảnh huởng bởi những ý kiến khác nhau hoặc sự chống đối từ những kẻ khác (people or entities represented by the compound 27 should always carry out their own original ideas and plans , and not be intimidated or influenced by the diverse opinions or opposition of others ) . 27 là số của một nghiệp quả tốt , đã tạo ra trong những kiếp truớc ( 27 is a number of karmic reward , earned in more than one previous incarnation) . /.
( Dịch từ Linda Goodman’s Sun Signs trang 261 ) .
Phần nói thêm : karma (nghiệp quả) : theo Ấn độ giáo và Phật giáo , năng lực/hậu quả đuợc tạo ra bởi những gì bạn làm trong đời/kiếp này và (năng lực/hậu quả) này sẽ ảnh huởng lên kiếp sau của bạn . (The force that is produced by the things you do in your life and that will influence you in the future , according to the Hindu and Buddhist religions ) . Theo Longman Advanced American Dictionary .
4/ Ca sĩ Lady Gaga .
LADY = 3 1 4 1 = 9
GAGA = 3 1 3 1 = 8
Cộng lại : 9 - 8 = 17 = Ý nghĩa của số 17 .
Ngôi sao của nhà thông thái (The Star of the Magi)
Đây là số rất cao về tâm linh/tôn giáo (highly spiritual number) , và người Chaldean cổ đại đã tuợng trưng nó bằng sao Kim (Venus) 8 cánh . Ngôi sao của Nhà Thông thái là hình ảnh của Tình yêu và Hòa bình , và những uớc muốn của nguời số 17 sẽ vuợt qua được (trong tâm tư) những thử thách và khó khăn của kiếp truớc (will rise superior in spirit to the trials and difficulties of earlier life) , với khả năng chinh phục thất bại truớc đây trong quan hệ cá nhân và nghề nghiệp (with the ability to conquer to conquer former failure in personal relationships and the career) . [Nói thêm : người thuộc số 17 rất khôn ngoan về mặt đạo đức (to be morally good or wise) để có thể tránh được những điều mà họ không nên làm và hiểu được những điều mà người khác không hiểu ] . 17 là “số của sự Bất tử“ , và cho thấy tên của nguời ( hay thực thể) này sẽ SỐNG MÃI SAU KHI HỌ ĐÃ LÌA ĐỜI . Đây là một số của cực kỳ may mắn , với một cảnh báo . Vì nó thu nhỏ thành ( 1+7 😊 8 , do vậy những người số 17 nên đọc kỷ phần nói về các số 4 và 8 dưới đây .
BA DŨNG của CSVN vừa có tên và ngày sanh đều là 17 .
=======
5/ BRIGITTE = 2 2 1 3 1 44 5 = 22 = giữ nguyên
BARDOT = 2 1 2 4 7 4 = 20 = 2
Cộng lại : 22 2 = 24 = CỰC KỲ MAY MẮN .

No comments:

Post a Comment