Thursday, July 2, 2020

Thuở Việt Nam còn thanh bình dưới thời cố TT Diệm.
Quốc lộ 14 đoạn từ Pleiku đi Kontum, qua Dakto và Dak Sut, sau đó gián đoạn và nối lại ở phía nam Hà Tân, gần làng Hà Nha, nơi có trại LLĐB Thường Đức của TĐ 79 BĐQ. Từ Kontum, xe cũng có thể chạy tới Mộ Đức, Quảng Ngả trừ  một đoạn ko thể xử dụng từ Kon Plong.
Vẽ bởi hãng xăng Mobilgas, còn gọi là Con Ngựa Bay, kiểm duyệt số 865/HĐKD ngày 4.3.1960, nghĩa là thời cố TT Ngô đình Diệm, cách đây 60 năm. 

No comments:

Post a Comment