Monday, March 30, 2020

- Cái chết không làm ta sợ hay khổ hay lo âu mà chính THÁI ĐỘ của ta về cái chết khiến ta sợ hay khổ hay ám ảnh (obsessed) .
- Chỉ có trẻ con hay người bị tâm thần mới nghĩ rằng mình sẽ không chết .
Con người khi kề cận với cái chết , hay biết là mình sẽ chết trong thời gian tới (ví dụ như biết mình đã ở thời kỳ cuối của bịnh ung thư) sẽ không sợ chết hay sợ đói . Phần lớn chúng ta khổ hay sợ hay ám ảnh về CHẾT , về ĐÓI hay về nhiều nguy hiểm thứ khác .
Bạn thấy con vật , như chim chóc hay thú rừng , sống rất thanh thản , chúng ko cần lo ngày mai có no bụng , có nguy hiểm , có chết chóc , v.v... xảy đến với chúng không ? Con người , vì có TRÍ KHÔN , có TƯ DUY nên quá lo xa , chưa kể có những sợ hãi vô lý (phobia) sẽ khiến họ trở nên lo âu thường xuyên , mau già , hay dễ dàng bị SỐC khi mất mát 1 điều gì như vợ/chồng/người yêu bỏ , v.v... dẫn đến bịnh tâm thần .

No comments:

Post a Comment