Tuesday, January 21, 2020

Nếu quê hương tốt đẹp, tại sao hàng triệu dân Việt, kể cả cựu đảng viên, cựu
chiến binh CSVN và gia đình lại ko sống ở quê hương mà vượt biên hay tìm
đủ mọi cách ra nước ngoài bằng du học, du lịch, lấy vợ hay chồng nước ngoài
hay hộ chiếu EB-5, v.v...

No comments:

Post a Comment