Wednesday, January 8, 2020

Đảng = ĐÔ la , ĐỈA , ĐĨ ; hay Đời là một chữ  Đ .

- Nói tới Đảng là nói tới Đô-la , Đỉa và Đĩ .

Là 1 ng nghiên cứu về Numerology hay ý nghĩa của mỗi chữ (letter) đối với số mạng của chúng ta , tôi nhận thấy chữ D hay Đ có thể đưa chúng ta lên Thiên ĐƯỜNG hay xuống ĐỊA ngục một cách DỄ DÀNG . Nếu ta có ĐẠO ĐỨC , ta DỄ DÀNG lên Thiên ĐƯỜNG .
Nếu các ĐẢNG viên , mà không có ĐẠO ĐỨC , như tham nhũng , lạm quyền , v.v... chạy theo ĐÔ la , chạy theo ĐỊA vị . . . ; họ còn tệ hơn ĐĨ ĐIẾM . Vì ĐĨ ĐIẾM sống = vốn tự có , còn bọn tham nhũng , lạm quyền , v.v... này phải được gọi là ĐỈA - vì họ sống bằng máu (tiền thuế mồ hôi nước mắt) của DÂN . Với bọn này , DEATH (cái chết) , bằng chặt ĐẦU hay ghế ĐIỆN , ko xứng với những ĐAU khổ - mà họ đã gây cho DÂN ĐEN . Chỉ có ĐỊA ngục ĐỜI ĐỜI mới xứng với tội ác của bọn ĐỈA này ! .
PS . Cũng chính vì bọn ĐỈA này mà DÂN việt xài tiếng ĐAN Mạch (Đ.M.) khá nhiều . Và bọn ĐỈA này cũng rất run sợ hay DỊ ứng khi nghe nói tới DÂN chủ . Nhưng có một tiếng DM rất dễ thương , đó là đồng tiền DM (Deutsche Mark) của CH Liên bang ĐỨC . (Dù cho DM ko còn giá trị kể từ 1/1/2002 nhưng CP Đức lại ko ra thời hạn đổi tiền . Do vậy , dân ĐỨC dùng DM để mua sắm đồ trong nước . Chỉ khi ra khỏi nước Đức , thì họ đổi DM lấy euro) . Những người Pháp , về VN thăm bạn bè VN , họ cũng tặng bạn bè VN bằng euro , chứ họ ko dùng DOLLAR mỹ . Riêng ở Hà Nội , ĐỒNG nhân DÂN tệ của TQ cũng được các cửa hàng chấp nhận . Chỉ có ĐỒNG tiền của nước sản sanh ra vị tướng xuất sắc của mọi thời ĐẠI (VNG) thì ko được chấp nhận bên ngoài VN . Vì vậy , các quan to/nhỏ đều DỰ trữ DOLLAR của bọn "ĐẾ quốc Mỹ" để phòng thân !
Những ng VN tên DUNG hay DŨNG , khi sang Mỹ đều phải đổi tên vì tiếng Anh , DUNG là nghĩa là phân của trâu bò . Người Cổ Hy Lạp cho rằng số 4 (chử D có gía trị bằng 4) và số 8 là hai số gây nhiều RẮC RỐI cho con người : vì chính người Tàu cũng cho TỨ (bốn) có liên quan đến Tử (chết) . Qua kinh nghiệm , các năm như 1939 , 1975 , đều cộng lại bằng 22 = 2 + 2 = 4 ; hay 1988 = 1 - 9 - 8 - 8 = 26 = 2 + 6 = 8 . Do vậy , ta có thể đoán năm 2015 = 2 - 0 - 1 - 5 = 8 , cũng có thể có biến cố lớn trên TG và VN . Riêng "ĐỒNG chí" Nguyễn tấn DŨNG thì có tên cộng lại = 17 = 1 + 7 = 8 và ngày sinh cũng là 17 = 1 + 7 = 8 ; nghĩa là DOUBLE 8 . Do vậy y sẽ gặp RẮC RỐI x 2 lần .
Ở đời có vay có trả hay có câu LƯỚI TRỜI TUY THƯA NHƯNG LẠI KHÓ THOÁT (thiên võng khôi khôi , sơ nhi bất thoát) . Bên CG có câu : kẻ nào xử dụng gươm DAO sẽ chết về gươm DAO ./.
SJ ngày Jan 8 2014 .

No comments:

Post a Comment