Wednesday, December 25, 2019

Tạm dịch : "Giáo dục cho con gái là điều tương đối mới tại Đông Dương , nơi phụ nữ thường được dạy dỗ về công việc nội trợ/việc nhà (domestic arts) . Các cô gái đi học một trường trung học tại Hà Nội . Vì họ rời trường để ăn trưa , mỗi người mang cạt-táp và vài người đẩy xe đạp . Tác giả nhận xét : mỗi màu của cầu vòng đều xuất hiện trên áo dài của họ" .
Nguồn : Ấn bản điện tử của tạp chí National Geographic Sep 1952 .
Hình này đã đăng bởi một bạn với chú thích " Sinh Viên Hà Nội vào năm 1952 đang rời khuôn viên đại học trong giờ ăn trưa. Kiểu áo dài trong thời gian này không bị bó sát ở bụng nên nhìn có vẻ thong thả nhẹ nhàng hơn. Chiếc xe đạp trông rất "xịn" có đầy đủ đèn, chuông và bộ dây sên có vẻ phức tạp. Hà Nội rêu phong hơn và toát ra một nét cổ kính trí thức. Không biết đây là cổng của trường nào???" .

No comments:

Post a Comment